©Igor M. Djuric
copyright 2010 by ©Igor M. Djuric Upotreba sadržaja ove web stranice
podrazumeva obavezujuce prihvatanje copyright -a

биографијаИгор Ђурић
Аскурђел Иванов. Курђел Петков. Бела пчела Ђурина. Чукунунук Спасојев. Праунук Милојев. Унук Данилов. Син Милисавов. Отац Ђурађов.
Рођен 26. јануара 1968. године у Истоку.
Писац.
Написао око двадесетак књига.
Штампао:
Збирку песама „Недовршене песме“, 1997;
Роман „Колона“, 2005;
Збирку прича „Источке приче“, 2009;
Збирку есеја
„Метохија и Косово“, 2010;
Роман
„Клинички живот“, 2012.
Збирку прича и песама
"Источке приче - Сентиментална историја једне вароши", Друго допуњено издање, 2014;
Роман ''Време злих пастрмки'', Лестве, 2016;
Објавио у електронској форми:
Књига о Косову: „Косово – Вечити рат“;
Роман „Тенци“;
Књига есеја: „Популарна теорија и историја – Књига о писању и писцима“;
Путопис: „Једна година у Њујорку“
Роман „Расељеник“
Књига „Есеја и колумне“;
Збирка поезије: „Људи моји – Паланачки карактери“;
Књига колумни „Блог до мог 1“;
Књига колумни „Блог до мог 2“;
Књига колумни „Блог до мог 3“;
Збирку прича „Разне величине“;
Збирку прича „Бувља пијаца“;
Збирку песама „Песме“;
Збирку еротске прозе и поезије „Непристојна размишљања о скардном“;
Књигу сатире „Сатира Сербика“
Заступљен је у зборницима, збиркама, штампаним медијима и присутан на интернету. Одсутан из свих институција, интересних група, партија и организација.
Воли и вољен је.
Свако написано слово посвећује Гоци.